ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna

07.11.2019

Každý školní rok začínáme projektem Den bez aut. Ani letos tomu nebylo jinak. K uskutečnění a naplnění cílů projektu byl na 4. 11. 2019 přizván tým silnič. bezpečnosti z libereckého kraje. Protože jsou děti jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, vybral tento tým z široké škály dopr. výchovy čtyři důležité oblasti. Okruhy, které jsou stále aktuální a pro prevenci bezpečného pohy…

Zobrazit celý článek


Aktuality

Třídní výlet deváté třídy
26.06.2014 11:44 | Třídenní výlet byl vždy naším společným přáním, podařilo se nám to až na konci deváté třídy. Vybrali jsme si, jako tradičně většina tříd z naší školy, Doksy na „Mácháči“ a rekreační středisko, kde jsme se ubytovali, se jmenovalo Barbara. Byli jsme opravdu spokojení – s prostředím, s počasím, se sebou samými. Byli jsme tak spokojeni, že to vypadá na pravidelné společné výletování každý rok. Vladimír Tesařík
Poslední vyhodnocení tvoření s rodiči
26.06.2014 11:30 | V pátek 20. 6. ve školce proběhlo letošní poslední vyhodnocování společného domácího tvoření rodičů a dětí. Tentokrát se nám sešlo pouze sedm výtvorů, ale zato krásných a povedených. Téma společného pracování bylo návrh dětského hřiště. Oceněno bylo osm dětí - bratři Kalčíkovi, bratři Sádovští, Julča Vlková, Evička Fišerová, Marcelek Engler, Anička Nguyen. Všechny oceněné děti si odnesly domů malou odměnu. Bc. Jiřina Jirmanová
Voňavé setkání
26.06.2014 11:28 | Poslední červnové setkání s německými kamarády proběhlo 19. 6. 2014 v mateřské škole v Saupsdorfu. Děti se seznámily s některými bylinkami a jejich užitkem, a to jak v německém tak i v českém jazyce. Z nich si pak vyrobily voňavý pytlíček, který si mohly odnést domů. Po dobře vykonané společné práci následovala volná hra a pak i procházka do okolí – na statek, kde děti pozorovaly nakládání a převážení slámy a k zeleninové zahrádce, kde určovaly, co se zde pěstuje. Po návratu z procházky už na ně
Den ochrany člověka na I. stupni
23.06.2014 21:51 | Žáci 1. - 5. třídy se nejdříve formou testů, pracovních listů nebo DVD „proškolili“ o chování v mimořádných situacích (např. základy první pomoci, bezpečnost silničního provozu, důležitá telefonní čísla, co dělat v případě požáru, dopravní nehody, nebezpečí číhající v přírodě, zásady bezpečného chování). Druhou polovinu projektového dne jsme strávili před hasičskou zbrojnicí. Hasiči si pro nás připravili zajímavé vyprávění o své práci. Povídání zpestřili o ukázku výbavy auta. Někteří si  vyzkouš
Den ochrany člověka na II. stupni
23.06.2014 21:19 | V pondělí 23. 6. 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den DEN OCHRANY ČLOVĚKA, kdy bychom si měli osvojit základní dovednosti, znalosti a chování v případě vzniku mimořádných situací, událostí. Na druhém stupni jsme ho pojali formou přespolního běhu s plněním úkolů na devíti stanovištích. Ta si pro smíšená družstva žáků 6. - 8. třídy připravili učitelé druhého stupně a žáci deváté třídy. Nutno říci, že deváťáci se této výzvy chopili opravdu zodpovědně a připravili stanoviště s různými úk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu