ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
20.01.2020

Co Vás vedlo k tomu, že jste začala malovat? – To je hodně složité. Když mi bylo 50 let, zjistila jsem, že jsem vlastně nikdy nic ve svém životě neudělala, co jsem chtěla. Nesplnila jsem si takové ty své sny. V době, kdy jsem chtěla na střední školu výtvarného umění, to bohužel nešlo. Proto jsem vystudovala učební obor malířka skla. Proto jsem se rozhodla splnit si své sny, když už jsem měla čas a…

Zobrazit celý článek


06.01.2020

Dne 20. 12. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili projektu Stopy totality. Projekt mapuje období padesátých let v poúnorovém Československu. Příběhy pamětníků zaznamenávali žáci základních, středních škol a gymnázií. Z výstupů vznikla výstava o 12 panelech, která nyní slouží v praxi nejen jako výstava, ale i jako ověřené průřezové téma (formování osobnosti, osvojení si důležitých dovedností …

Zobrazit celý článek


Aktuality

Závěrečná školní akademie
26.06.2014 21:57 | V úterý 24. června se v Národním domě konala již tradiční školní akademie, kterou nás provázely moderátorky Terezka Doležalová a Marcelka Pirglová. Po úvodním slovu pana starosty Ing. Miroslava Jemelky a vyhodnocení čtenářské soutěže paní Lucií Englerovou se mohlo začít s vystoupeními jednotlivých tříd, která si s žáky nacvičili třídní učitelky a učitelé. První třída nám předvedla hned dvě vystoupení – taneční představení Barvy a pohybovou hru, které žáci secvičili s třídní učitelkou Hano
Třídní výlet deváté třídy
26.06.2014 11:44 | Třídenní výlet byl vždy naším společným přáním, podařilo se nám to až na konci deváté třídy. Vybrali jsme si, jako tradičně většina tříd z naší školy, Doksy na „Mácháči“ a rekreační středisko, kde jsme se ubytovali, se jmenovalo Barbara. Byli jsme opravdu spokojení – s prostředím, s počasím, se sebou samými. Byli jsme tak spokojeni, že to vypadá na pravidelné společné výletování každý rok. Vladimír Tesařík
Poslední vyhodnocení tvoření s rodiči
26.06.2014 11:30 | V pátek 20. 6. ve školce proběhlo letošní poslední vyhodnocování společného domácího tvoření rodičů a dětí. Tentokrát se nám sešlo pouze sedm výtvorů, ale zato krásných a povedených. Téma společného pracování bylo návrh dětského hřiště. Oceněno bylo osm dětí - bratři Kalčíkovi, bratři Sádovští, Julča Vlková, Evička Fišerová, Marcelek Engler, Anička Nguyen. Všechny oceněné děti si odnesly domů malou odměnu. Bc. Jiřina Jirmanová
Voňavé setkání
26.06.2014 11:28 | Poslední červnové setkání s německými kamarády proběhlo 19. 6. 2014 v mateřské škole v Saupsdorfu. Děti se seznámily s některými bylinkami a jejich užitkem, a to jak v německém tak i v českém jazyce. Z nich si pak vyrobily voňavý pytlíček, který si mohly odnést domů. Po dobře vykonané společné práci následovala volná hra a pak i procházka do okolí – na statek, kde děti pozorovaly nakládání a převážení slámy a k zeleninové zahrádce, kde určovaly, co se zde pěstuje. Po návratu z procházky už na ně
Den ochrany člověka na I. stupni
23.06.2014 21:51 | Žáci 1. - 5. třídy se nejdříve formou testů, pracovních listů nebo DVD „proškolili“ o chování v mimořádných situacích (např. základy první pomoci, bezpečnost silničního provozu, důležitá telefonní čísla, co dělat v případě požáru, dopravní nehody, nebezpečí číhající v přírodě, zásady bezpečného chování). Druhou polovinu projektového dne jsme strávili před hasičskou zbrojnicí. Hasiči si pro nás připravili zajímavé vyprávění o své práci. Povídání zpestřili o ukázku výbavy auta. Někteří si  vyzkouš
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu