ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
20.01.2020

Co Vás vedlo k tomu, že jste začala malovat? – To je hodně složité. Když mi bylo 50 let, zjistila jsem, že jsem vlastně nikdy nic ve svém životě neudělala, co jsem chtěla. Nesplnila jsem si takové ty své sny. V době, kdy jsem chtěla na střední školu výtvarného umění, to bohužel nešlo. Proto jsem vystudovala učební obor malířka skla. Proto jsem se rozhodla splnit si své sny, když už jsem měla čas a…

Zobrazit celý článek


06.01.2020

Dne 20. 12. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili projektu Stopy totality. Projekt mapuje období padesátých let v poúnorovém Československu. Příběhy pamětníků zaznamenávali žáci základních, středních škol a gymnázií. Z výstupů vznikla výstava o 12 panelech, která nyní slouží v praxi nejen jako výstava, ale i jako ověřené průřezové téma (formování osobnosti, osvojení si důležitých dovedností …

Zobrazit celý článek


Aktuality

Velká vlaková výprava do pohádek
05.05.2013 20:38 | 5. 4. 2013 se sešlo 26 nocležníků ve školní družině na oblíbené Noci s Andersenem , letos věnované ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. Motivací pro celovečerní program byla kniha Honzíkova cesta. Pro noční vlakovou výpravu se tak rázem změnily třídy na vlaková nádraží, jídelní vůz, noclehárnu a počítačová učebna na Hlavní nádraží. První jízda směřovala do Centra setkávání, kde nás čekal poslech pohádek, které Helena Zmatlíková ilustrovala. Volbou předčítajících babiček ( E. Bucková, Z. Salabová, V.
Slet čarodějnic
05.05.2013 20:28 | V úterý 30. 4. se sešel v naší mateřské škole velký počet čarodějnic, kouzelníků a čarodějů. A protože nám  počasí  nedopřálo uskutečnit rej venku, čarodějnické řádění proběhlo ve třídách. Velké čarodějnice připravily pro učně soutěže a hry, pokusy a čáry. Nakonec propukl taneční rej jako z pohádky O malé čarodějnici, kterou s dětmi společně čteme na pokračování. Bc. Jiřina Jirmanová
Dubnová setkání v duchu sportu a pohádek
05.05.2013 20:27 | V rámci spolupráce naší a německé školky proběhla v dubnu další dvě setkání. Nejprve se našich sedm dětí vydalo do sportovní haly v Saupsdorfu. Zde proběhlo sportovní klání mezi dvěma družstvy- „Králíky“ a „Kočkami“. Děti soutěžily v rychlém proběhnutí překážkové dráhy a pak v podávání míče různými způsoby. Pak si spolu hrály s novým sportovním náčiním zakoupeným z finančních prostředků získaných z tandemu. Na závěr byly všichni účastníci odměněni malými dárky. Druhé setkání se uskutečnilo v na
Návštěva v Domově důchodců v Lipové
28.04.2013 20:33 | V rámci projektu Stáří je součástí života se 4. třída zúčastnila exkurze v Domově důchodců v Lipové. Téměř všechny děti byly napnuté, jelikož nevěděly, co je čeká. Po přivítání paní ředitelkou DD Hoštičkovou a malém občerstvení jsme se vydali na celkovou prohlídku. Prohlédli jsme si pokoje, nově vybavené koupelny, terapeutickou dílnu a také zajímavé výrobky babiček. V době naší návštěvy právě probíhala hodina muzikoterapie, které jsme se také zúčastnili a zároveň babičkám zazpívali. Dále
Tematický zájezd do Prahy
26.04.2013 15:09 | Ve čtvrtek 25. dubna  žáci 7. –  9. třídy navštívili Planetárium a výstavu pravěkých zvířat Giganti doby ledové v Praze. V Planetáriu jsme shlédli pořad Noční obloha. Poutavá projekce nám nabídla noční oblohu v průběhu ročních období severní polokoule, její souhvězdí, hvězdy blízké i dávno vyhaslé. Na závěr jsme se přenesli na jižní polokouli a sledovali jsme hvězdy a souhvězdí, které vidí  obyvatelé jižní polokoule. Po projekci jsme si prohlédli interiér Planetária a přesunuli jsme se na výsta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu