ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Aktuality

Den myslivosti
04.07.2012 22:32 | V úterý 19.6. 2012 se už tradičně konal na Čtverci Den myslivosti. Po přednášce pana Tomka o myslivosti a ukázce dravých ptáků se žáci rozdělili po třídách do tříčlenných skupin. Postupně pak vybíhali na trasu, na které plnili různé úkoly (poznat různá lesní zvířata, stromy, psy nebo se trefit do divočáka). Důležitý byl počet získaných bodů a čas. Nejlepší skupinou se stali chlapci ze 3. třídy - Filip Tomek, Marek Bednář a Fanda Frnčo. Třeťáci vyhráli i jako třída, získali dort a putovní pohár.
Za odměnu do bazénu
04.07.2012 22:27 | Stalo se téměř tradicí, že nejlepší sběrači hliníku a PET lahví jedou na konci školního roku za odměnu do bazénu. Dopravu i vstupné tedy hradí škola. Ani tento rok nebyl výjimkou. V pátek 22. 6. 2012 jsme vyrazili do Aquaparku v České Lípě, kde jsme tři hodiny plavali, potápěli se, jezdili na skluzavce nebo tobogánu, nahřívali se ve vířivce nebo zlepšovali skoky do vody. Neplavci obdrželi plovací pásky, aby se nikomu nic nestalo. Všichni jsme si plavání užili a už teď se těšíme na to příští. Si
Hráli jsme si na horolezce
28.06.2012 12:52 | Ve středu 27. 6. , poslední školní týden, jsme se s dětmi z mateřské školy vypravili k hasičské zbrojnici, kde na nás čekali dva členové místního Sboru dobrovolných hasičů. S jejich pomocí si skoro všechny děti mohly vyzkoušet svou odvahu a šikovnost při zdolávání horolezecké stěny. Jejich výkony byly vždy odměněny bouřlivým potleskem a sladkým „dopingem“.   učitelky MŠ
Zahradní slavnost
28.06.2012 12:50 | V duchu „Čtvero ročních období“ se konala v pátek 22.6. 2012 na zahradě naší mateřské školy oblíbená a tradiční slavnost. Se svým programem z básniček a písniček vstoupili budoucí školáci. Na závěr programu jim předali dárky a pasovali na školáky hosté, a to paní ředitelka Mgr. O. Diessnerová a pan starosta Ing. M. Jemelka. Poté již zahrada patřila hrám a soutěžím, které se nesly v duchu ročních období – jara, léta, podzimu a zimy, děti si po splnění osmi úkolů mohly vybrat drobný dárek. O občer
Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků
22.06.2012 11:14 | Takto se jmenoval poslední kulturní pořad naší školy v  tomto školním roce. Všichni žáci a učitelé se sešli v pondělí 18. června v Národním domě a netrpělivě očekávali povídání o romantice či realitě doby gotické. Agentura Pernštejni z Pardubic vyslala dva mladé šikovné muže, kteří v hraných scénkách přiblížili divákům zajímavé okamžiky 14. století spojené s vládnoucím rodem.                          Byl nám představen Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a  také král Zikmund. Součástí vysto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu