ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Aktuality

Projekt - živočichové v různých podnebných pásech
30.01.2012 13:33 | Ve dnech 24. – 26. ledna se v 5. třídě uskutečnil projekt na prohloubení učiva   z přírodovědy s názvem  ŽIVOČICHOVÉ V RŮZNÝCH  PODNEBNÝCH PÁSECH. Každý z žáků si vylosoval svého živočicha a musel o něm říci bez přípravy vše, co o něm věděl. V další části se pracovalo s encyklopediemi a knihami o zvířatech. Žáci dostali za úkol udělat popis svéhoživočicha , napsat v kterém podnebném pásu žije, jak se přizpůsobil, čím se živí a vypsat zajímavosti o něm io jeho životě. S vypracovaným úkolem potom
Rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolní Poustevna od školního roku 2012/2013
30.01.2012 13:29 | Rozhodnutí
Návštěva knihovny
26.01.2012 14:12 | Většina předškoláků je již zapsána do první třídy, takže se z nich stanou budoucí čtenáři. Zápis proběhl v úterý, a proto jsme hned ve středu 25.1. navštívili s předškoláky místní knihovnu. Paní Englerová nás mile přivítala, děti seznámila s pravidly půjčování knih, ale hlavně nám dovolila a připravila spoustu knih pro děti k nahlédnutí. Děti si knihami po poučení a připomenutí, jak se s knihou zachází, mohly listovat a prohlížet. Nakonec jsme si přečetli několik krátkých příběhů básniček. Doufá
Spolupráce s německými dětmi v lednu
26.01.2012 14:11 | I v novém roce 2012 pokračují naše setkávání německých a českých předškoláků. První letošní setkání proběhlo 3.1., kdy přijelo sedm německých dětí s paní učitelkou a překladatelkou k nám a společně s českými dětmi si zacvičily v tělocvičně II.stupně ZŠ. Děti si vyzkoušely různá nářadí a sportovní náčiní. Sportování je velice bavilo. Druhé setkání proběhlo na německé straně a šest českých dětí s paní učitelkou Alenkou si vyzkoušelo práci s keramikou. Výsledkem jejich společného výtvarného tvoření
Zápis do 1. třídy
19.01.2012 13:30 | Zápis do 1. třídy se uskuteční dne 24. 1. 2012 od 14,00 hodin v budově I. stupně ZŠ v Dolní Poustevně.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu