ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
11.03.2019

Dne 7. 3. 2019 se konalo další kolo soutěže DUHA. Tentokrát nás přivítala Základní škola Velký Šenov a soutěž se zaměřila na talent našich žáků v oblastech HV, VV, PČ- keramika. Naší školu reprezentovali žáci 7. třídy: Adéla Bryndová- výroba srdce pro maminku z hlíny, Anička Tran-kreslení pastelem, Karin Gruntorádová, Anna Kramerová, Hana Nghiemová, Anna Stárková a Alex Danč- hudební část soutěže.…

Zobrazit celý článek


07.03.2019

V úterý 5. března 2019 se sedm žáků třetí třídy převléklo do masek a vypravilo se do Sebnitz – užít si část masopustního veselí  se svými  vrstevníky v německé škole. Své jazykové znalosti prokázali všichni zúčastnění žáci, kteří v českoněmeckých skupinách vytvořili velký plakát, kde přiřadili české i německé texty k obrázkům masek. Ochutnávka ovocné boule a masopustního koblížku vytvořila příjemn…

Zobrazit celý článek


Aktuality

Školní akademie 2015
07.07.2015 09:47 | Ve čtvrtek 25. června se uskutečnila tradiční závěrečná školní akademie žáků Základní školy. Žáci s učiteli pilovali svá vystoupení tak, aby se rodičům a všem přítomným předvedli v tom nejlepším světle. Každé vystoupení bylo originální, nápadité a povedené. Na závěr, jako každý rok, se s naší školou, učiteli, školníky loučili žáci deváté třídy. Všem žákům i učitelům patří velké poděkování za píli, snahu a trpělivost při nacvičování svých vystoupení. Bc. Dana Tobišková
Den ochrany člověka
07.07.2015 09:14 | V pátek 26. června proběhl na naší škole projektový den. Ten měl za úkol seznámit nás s tím, jak se máme chovat v případě, kdy by nastala nějaká mimořádná událost - havárie s únikem nebezpečných látek, živelné pohromy apod. Na prvním stupni žáci nejdříve probírali témata daná pro svou třídu (např. požáry, povodně, první pomoc, cizí a neznámí lidé, důležitá telefonní čísla, mimořádné události a jejich rizika, prevence úrazů). Výuka probíhala formou diskuze, za pomoci pracovních listů nebo zhlédn
Zahradní muzikantská slavnost
29.06.2015 12:47 | V pátek 26. 6. proběhla na zahradě mateřské školy již tradiční zahradní slavnost. Tentokrát na téma „Muzika“. Hlavním bodem slavnosti bylo vystoupení a vyhlašování budoucích školáků. Děti předvedly pásmo z básniček, písní a tanečků – My jsme muzikanti, Hudební nástroje, Rodné údolí, Pátá, Truhlář, Pekla vdolky,… Při šerpování nám pomáhali ředitelka školy a starosta města.  Poté následovala zábava plná her – hledání dvojic hudebních nástrojů, házení do bubnu, poznávání písniček podle obrázků, zpí
PET lahví bylo nasbíráno přes 26 tisíc!
27.06.2015 17:55 | V letošním školním roce žáci opět pilně třídili odpad a dosáhli úctyhodného počtu kusů. Celkem vytřídili 26 421 PET lahví. Mezi nejlepší „sběrače“ patří: 1. místo – Anna Nesejtová (4.751 ks), 2. místo obsadil Milan Kolářík (4445 ks) a na 3. místě byl Matěj Ungr(2186 ks). Na dalších místech se umístili Lenka Štěpánková, Filip Bareš, Tomáš Jírovský, Jakub Hauser, Marek Šolc, Šárka Sádovská, Radana Sádovská. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za ochranu přírody. Věra Madunická
Fotbalgolf na Dymníku
23.06.2015 15:06 | Jediný sportovní areál v České republice sloužící ke hře fotbalgolf najdete v krásném přírodním prostředí kousek od rozhledny Dymník v Rumburku. V květnu se zde konalo mistroství ČR a v srpnu zde proběhne dokonce mistroství světa! 15. června se uskutečnil školní výlet žáků 5. a 7. třídy a to právě na Dymník. Na začátku jsme si dali svižný výšlap k restauraci Dymník a pořádně se posilnili (řízky,..). Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny. Páťáčci měli jako první cíl absolvování lanové dráhy,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu