ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Den bez aut

27.09.2016 10:03

Každým rokem si žáci v projektu Den bez aut připomínají a osvojují důležité a nepostradatelné informace z dopravní výchovy. V tomto školním roce tomu nebylo jinak. Projektový den proběhl

21. září 2016.

Na prvním stupni byly pro žáky připraveny zajímavé a poučné úkoly, které žáci 5. třídy zadávali smíšeným skupinám sestavené z žáků 1. – 4. tříd.

Úvodní společná část proběhla ve 4. třídě pod vedením uč. J. Bryndové, která žáky seznámila s programem a organizací celého dne. Poté se žáci ve skupinách přemístili na připravená stanoviště, která byla rozmístěná v prostorách budovy včetně tělocvičny.

Na dvanácti stanovištích skupiny společně plnily úkoly týkající se pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty. Žáci v průběhu dne řešili problémy, logicky uvažovali, všestranně a otevřeně komunikovali, spolupracovali a respektovali se navzájem.

V závěru dne žáci namalovali obrázky zachycující znečištěné životní prostředí auty a jinými dopravními prostředky.

Po vyhodnocení a udělení pochval všem zúčastněným byl projekt ukončen velikým potleskem.

Mgr. Jana Bryndová

Na druhém stupni probíhala první vyučovací hodina v jednotlivých třídách formou diskuse. Seznámili jsme se s významem tohoto dne a upozornili jsme na neudržitelný nárůst automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení, např. podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší a tak podobně.

Poté jsme se přesunuli k turistické základně, odkud žáci vyráželi ve skupinách na jednotlivá stanoviště, kde pod vedením učitelů 2. stupně a žáků deváté třídy plnili zadané úkoly. Ty byly bodované a první tři nejúspěšnější družstva získala drobné ceny. Na žáky čekala jízda zručnosti na kole; do pracovních listů přikreslovali vybavení kola za snížené viditelnosti; počítali, kolik času má řidič na to, aby se vyhnul chodci, který má modré či bílé oblečení a oblečení z reflexního materiálu; poznávali a zakreslovali dopravní značky; simulovali telefonát na záchrannou službu při dopravní nehodě; upevňovali své znalosti o bezpečnosti na pozemních komunikacích; rozhodovali, kdo má na zadaných křižovatkách přednost a učili se nazpaměť část písničky Auta od J. Uhlíře a Z. Svěráka.

Věřme, že kromě zábavy si žáci z tohoto dne odnesli i poznatky, které využijí v každodenním životě.

Mgr. Blanka Wernerová

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu