ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Den knihy

29.03.2019 11:17

Den knihy na II. stupni

Ve čtvrtek 21. března se na naší škole uskutečnil v pořadí již třetí projektový den a to Den knihy. Tentokrát jsme si pro žáky připravili čtenářské dílny. Jednotlivé třídy navštívili městskou knihovnu, kde si vybrali knihu a v diskuzi všem sdělili, podle čeho si ji vybrali. Paní Englerová pak každé třídě nabídla jeden zajímavý titul např. Hoši od Bobří řeky, My děti ze stanice ZOO. O knihách zajímavě vyprávěla a přečetla nám úryvky z nich. Na počítačích žáci vyhledávali informace o světovém dni knihy a autorských právech. Tvůrčí aktivitou bylo napsání příběhu pomocí obrázků. Práci nakonec mladí tvůrci  přepsali a ve třídě prezentovali. Zábavnou aktivitou bylo luštění piktogramů, ve kterých se skrývala česká přísloví. Některá žáci naopak do piktogramů převáděli. V závěru dne shrnuli všechny informace, náměty na velký plakát, který byl výstupem dne. Celý den žáci pracovali ve skupinách. Vznikly pěkné příběhy, závěrečné prezentace, příjemné dojmy jsme si odnesli z naší knihovny, pobavili jsme se při luštění. Všemi aktivitami jsme se snažili v dětech probudit zájem o knihu, četbu, literaturu. Vždyť kniha je přítel člověka.

Mgr. Zdena Kramerová

Den knihy na I. stupni

Den knihy proběhl v kmenových třídách. Žáci si nejdříve povídali o spisovatelích, malířích a ostatních profesích, které se podílejí na vydávání časopisů a knih. Četli úryvky ze známých knih, nejmladší žáci vyhledávali pohádkové postavičky, které znají z Večerníčků. Vyrobili různá leporela, pohádkové příběhy. Také si zahráli na redakci a vyrobili časopis, ve kterém formou různých kvízů a hádanek nás seznámili, jak se máme chovat v přírodě.

Jana Vomáčková

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu