ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
06.01.2020

Dne 20. 12. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili projektu Stopy totality. Projekt mapuje období padesátých let v poúnorovém Československu. Příběhy pamětníků zaznamenávali žáci základních, středních škol a gymnázií. Z výstupů vznikla výstava o 12 panelech, která nyní slouží v praxi nejen jako výstava, ale i jako ověřené průřezové téma (formování osobnosti, osvojení si důležitých dovedností …

Zobrazit celý článek


17.12.2019

Ve čtvrtek 12. prosince se na obou třídách sešlo celkem dvacet dětí v doprovodu rodičů, prarodičů i sourozenců k tradičnímu adventnímu posezení. Společně jsme si pokusili navodit tu správnou vánoční pohodu zpíváním vánočních písní a koled, hrou na hudební nástroje, vánočními hádankami, básničkami s pohybem. Do her se zapojili i rodiče, vytvořili jsme adventní věnec a svěřili jsme se se svými vánoč…

Zobrazit celý článek


DEN OCHRANY ČLOVĚKA

26.06.2016 19:29

V pátek 24. června proběhl na II. stupni projektový den DEN OCHRANY ČLOVĚKA. První dvě vyučovací hodiny trávili žáci ve svých třídách, kde vyplňovali a vyhodnocovali testy, jejichž obsahem bylo chování člověka za mimořádných událostí. Poté se přesunuli k turistické základně, kde ve skupinách plnili jednotlivé disciplíny na stanovištích, která pro ně připravili žáci deváté třídy a učitelé II. stupně. Poznávali faunu a floru, dopravní i turistické značky, házeli na cíl, skákali v pytli, vyzkoušeli si ochranné pomůcky, měřili si tlak, pracovali s mapou, poznávali hasicí přístroje, balili evakuační zavazadlo. Tento den byl zajímavý, pohodový a snad i naučný.

Ivana Bílková

Ve čtvrtek 23. června se tento projektový den konal na I. stupni. Tento den byl zahájen požárním poplachem v budově 1. stupně ZŠ, který proběhl bez komplikací.

Poté se všichni žáci přemístili k nádraží D. P., kde nám velitel hasičů Ing. Jan Diessner se svými kolegy předvedl bezpečné hašení hořícího odpadkového koše, rozpáleného oleje na pánvi. A z dopravní výchovy nezbytné používání cyklistické přilby. Na tomto stanovišti se žáci rozdělili do tří skupin, aby se prostřídali na následujících stanovištích:

  1. Rybník za nádražím – projížďka na člunu se záchrannými vestami, kde si žáci vyslechli poučení o bezpečnosti u vody a o bezpečnosti skákání do neznámých vod.
  2. Lezecká stěna za hasičskou zbrojnicí a techniky obvazování.
  3. Ukázka techniky hasičské zbrojnice, ukázka výjezdového vozidla včetně vybavení a ukázka ochranné výstroje hasiče při zásahu. Na závěr si žáci vyzkoušeli praktické hašení ohně z proudnice.

Tímto bychom chtěli poděkovat hasičům Dolní Poustevny za velmi zajímavý, poučný a pestrý program.

Mgr. Aneta Cihlářová

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu