ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


DEN OCHRANY ČLOVĚKA

26.06.2016 19:29

V pátek 24. června proběhl na II. stupni projektový den DEN OCHRANY ČLOVĚKA. První dvě vyučovací hodiny trávili žáci ve svých třídách, kde vyplňovali a vyhodnocovali testy, jejichž obsahem bylo chování člověka za mimořádných událostí. Poté se přesunuli k turistické základně, kde ve skupinách plnili jednotlivé disciplíny na stanovištích, která pro ně připravili žáci deváté třídy a učitelé II. stupně. Poznávali faunu a floru, dopravní i turistické značky, házeli na cíl, skákali v pytli, vyzkoušeli si ochranné pomůcky, měřili si tlak, pracovali s mapou, poznávali hasicí přístroje, balili evakuační zavazadlo. Tento den byl zajímavý, pohodový a snad i naučný.

Ivana Bílková

Ve čtvrtek 23. června se tento projektový den konal na I. stupni. Tento den byl zahájen požárním poplachem v budově 1. stupně ZŠ, který proběhl bez komplikací.

Poté se všichni žáci přemístili k nádraží D. P., kde nám velitel hasičů Ing. Jan Diessner se svými kolegy předvedl bezpečné hašení hořícího odpadkového koše, rozpáleného oleje na pánvi. A z dopravní výchovy nezbytné používání cyklistické přilby. Na tomto stanovišti se žáci rozdělili do tří skupin, aby se prostřídali na následujících stanovištích:

  1. Rybník za nádražím – projížďka na člunu se záchrannými vestami, kde si žáci vyslechli poučení o bezpečnosti u vody a o bezpečnosti skákání do neznámých vod.
  2. Lezecká stěna za hasičskou zbrojnicí a techniky obvazování.
  3. Ukázka techniky hasičské zbrojnice, ukázka výjezdového vozidla včetně vybavení a ukázka ochranné výstroje hasiče při zásahu. Na závěr si žáci vyzkoušeli praktické hašení ohně z proudnice.

Tímto bychom chtěli poděkovat hasičům Dolní Poustevny za velmi zajímavý, poučný a pestrý program.

Mgr. Aneta Cihlářová

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu