ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
23.02.2021

V týdnu od 15.  do 19. 2. jsme se ve třídě Sluníček věnovali mateřskému jazyku ve všech podobách. Putovali jsme s praotcem Čechem, vystoupili na horu Říp. Procvičili si pusinky, hlásky a písmena, rozšířili si slovní zásobu, rýmovali, tvořili věty i příběhy podle dějové posloupnosti. V knize České pověsti pro malé děti jsme se dočetli také o statečném Bivojovi, kněžně Libuši a Přemyslovi i o knížet…

Zobrazit celý článek


22.02.2021

V týdnu od 15. do 19. 2. jsme si ve třídě u Berušek povídali o tom, kdo má jaké povolání, zaměstnání nebo práci. Nejprve jsme se s různými zaměstnáními a s nářadím či náčiním s ním spojeným seznámili pomocí obrázků. Pak už mohly začít hry, ve kterých jsme se proměnili v různé profese. Stali se z nás zedníci, stavěli jsme zdi a domy, byli z nás pecaři, postavili jsme si krásnou pec, ve které jsme s…

Zobrazit celý článek


Informace k provozu ZŠ a MŠ Dolní Poustevna od 18. listopadu 2020 – dle rozhodnutí vlády ČR a na základě pokynů MŠMT

14.11.2020 12:08

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola  povinna  - a bude postupovat  podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS).

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.

Provoz základních škol povoluje od 18. 11. 2020 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka, která bude probíhat v homogenních skupinách (tzn. kolektivy jednotlivých tříd).

Příchod žáků 1. a 2. třídy do školní budovy bude korigovat školní asistentka – aby nedocházelo ke zbytečnému a dlouhému kontaktu žáků z různých tříd. Rodiče a zákonní zástupci nebudou vstupovat do školní budovy, pokud nemají zvláštní důvod.

Každá třída bude mít vyučování v jiném patře (bude používat i WC na tomto patře) a žáci se nebudou potkávat s žáky jiné třídy.

Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Dle tohoto pokynu upraví třídní učitelky denní rozvrh  - zařadí jiné aktivity a především pobyt žáků na čerstvém vzduchu dle možnosti školy – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě. Počet hodin v denním rozvrhu žáků ve škole odpovídá rozvrhu stanovenému na začátku školního roku.

Školní družina

Provoz je obnoven dle stanoveného plánu:

Ranní družina od 6.05 do 7.40 hodin.

Odpolední družina po skončení vyučování do 16.00 hodin.

Školní stravování

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce, tedy 1. a 2. třída a jejich pedagogové. I v jídelně je povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat pouze výdejním okénkem.

Mgr. Olga Diessnerová

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu