ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


NOC S ANDERSENEM

02.04.2019 12:16

V pátek 29. 3. 2019 jsme se již po osmnácté připojili k celorepublikové akci 19. ročník Noci s Andersenem na podporu dětského čtenářství. Celkem 15 předškoláků vybaveno oblíbenou knihou a plyšákem se dostavilo v 18 hodin do mateřské školy. Po společné večeři, na jejíž přípravě se všichni aktivně podíleli, jsme se vypravili do místní knihovny, kde na nás již čekala knihovnice Lucka s nachystanými pohádkami a příběhy o zvířátkách. Děti si připomněly, jak se s knihou správně zachází, jak se ke knihám máme chovat. Překvapením bylo vyhledávání knihy s ilustrací zvířátek v regálech po tmě. Všechny dvojice vybaveny baterkou tento úkol zvládly, za odměnu dostaly děti od Lucky krásné omalovánky. Po návratu do mateřské školy na nás čekalo další překvapení. Nebyly to tři sudičky, ale tři babičky, které nám přišly číst pohádky. Babička Irenka, Kristýnka a Zlatka, a každá měla svou oblíbenou knihu. Poté nás čekal test pro šikovné babičky o panu Andersenovi, ve kterém obstály. Také děti v testu pro chytré dětičky se nenechaly zahanbit a společně s babičkami ve třech skupinách hádaly různé pohádkové bytosti a postavičky. Pak přišel čas se rozloučit – babičkám jsme předali pamětní list jako poděkování za čtení. Následovalo pomalé chystání se do postýlek a následné poslouchání pohádek v podání paní učitelky Alenky a Jiřky až do usnutí. Ráno po vydatné snídani se děti rozešly domů, také s pamětním listem a malým dárkem za statečnost.

Mgr. Jiřina Jirmanová

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu