ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
25.05.2020

Ahoj děti, přestože je již od pondělí 25. 5. mateřská škola druhý týden otevřená, některé z vás zůstávají doma. To ale vůbec nevadí. O hry, činnosti a zábavu nepřijdete. I nadále budeme posílat na stránky návody, náměty, pracovní listy a inspirace, hlavně pro děti s povinným posledním rokem předškolního vzdělávání. Vše najdete v záložce „Ve školce i doma“ pod mateřskou školou. Náměty budou korespo…

Zobrazit celý článek


06.05.2020

OTEVŘENÍ – po dohodě s ředitelkou školy a zřizovatelem se mateřská škola otevře v omezeném provozu od pondělí 18. 5. 2020 s docházkou pouze pro děti pracujících rodičů, děti samoživitelek a děti s IVP. Příchod dětí je stanoven od 6, 45 do 8 hodin, odchod dětí od 14 do 16 hodin s nutností dodržování rozestupů. Dále od 25. 5. 2020 bude MŠ otevřena i pro ostatní zapsané děti - při zvýšených hygienic…

Zobrazit celý článek


Pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ

04.05.2020 20:18

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ (AKTUÁLNĚ KE DNI 1. 5. 2020)

 

Informace pro zákonné zástupce o částečném obnovení provozu školy,

o stanovených termínech a hygienických a provozních podmínkách pobytu ve škole.

 

Od 25. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna ve škole přítomnost žákům 1. stupně              

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude vedení školy po dohodě s pedagogy volit tak, aby byla zajištěna požadovaná hygienická a epidemiologická opatření. Přesný začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy s přihlédnutím k počtu přihlášených žáků a k personálním možnostem.  

Předpoklad:

dopolední část od 8.00 do 12.00 hodin, odpolední část od 12.00 do max. 16.00 hodin.

Úplata za školské služby se v tomto případě nehradí (nejedná se o klasickou formu školní družiny za běžných podmínek ve školním roce).                                                                          

Ranní družina není poskytována.    

Pravidla pro vstup do budovy, organizace přestávek a pravidla pro školní stravování budou upřesněna dle počtu žáků ve skupinách i v budově.  

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. 

Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků a za předem stanovených provozních a hygienických podmínek (mytí rukou, dezinfekce, pobyt ve společných prostorách v roušce (ve třídě při rozestupech dva metry není nutná).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy prokazatelně do 18. 5. 2020. V Příloze č. 2 je tiskopis pro vyjádření zájmu, který je třeba do stanoveného termínu předat třídní učitelce nebo vhodit po poštovní schránky u budovy 2. stupně školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 22. 5. 2020.   

V den nástupu – v pondělí 25. 5. 2020 odevzdá zákonný zástupce podepsané  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz. Příloha č. 1).

Pokud se situace a zdravotní stav žáka (dle rizikových faktorů Ministerstva zdravotnictví) změní, zákonný zástupce tuto skutečnost ihned oznámí škole a přítomnosti svého dítěte ve škole zabrání.

Zákonný zástupce také v den nástupu dítěte (25. 5.) odevzdá učitelce písemnou informaci o tom, v kolik hodin a s kým bude žák školu opouštět. Informace bude předána vychovatelce, která zajišťuje odpolední aktivity, a bude závazná.                                                                                                                                        

Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti delší než tři dny, je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodu nepřítomnosti a sdělit, zda se žák do školy ještě vrátí (případně s novým čestným prohlášením).

Příloha č. 1: Čestné prohlášení.

Příloha č. 2: Vyjádření zájmu o docházku.

                                                                                                        Mgr. O. Diessnerová, ŘŠ

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu