ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
23.02.2021

V týdnu od 15.  do 19. 2. jsme se ve třídě Sluníček věnovali mateřskému jazyku ve všech podobách. Putovali jsme s praotcem Čechem, vystoupili na horu Říp. Procvičili si pusinky, hlásky a písmena, rozšířili si slovní zásobu, rýmovali, tvořili věty i příběhy podle dějové posloupnosti. V knize České pověsti pro malé děti jsme se dočetli také o statečném Bivojovi, kněžně Libuši a Přemyslovi i o knížet…

Zobrazit celý článek


22.02.2021

V týdnu od 15. do 19. 2. jsme si ve třídě u Berušek povídali o tom, kdo má jaké povolání, zaměstnání nebo práci. Nejprve jsme se s různými zaměstnáními a s nářadím či náčiním s ním spojeným seznámili pomocí obrázků. Pak už mohly začít hry, ve kterých jsme se proměnili v různé profese. Stali se z nás zedníci, stavěli jsme zdi a domy, byli z nás pecaři, postavili jsme si krásnou pec, ve které jsme s…

Zobrazit celý článek


Provoz ZŠ a MŠ Dolní Poustevna od pondělí 30. listopadu 2020

20.11.2020 13:20

Mateřská škola

 Provoz MŠ je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba na nezbytnou dobu. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby

 

  1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky, žáci jsou ve svých třídách.

 

  1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech – sudý a lichý týden).

 

V pracovním týdnu:  30. 11 – 4. 12. 2020  - ve škole IX. třída, VI. třída a VII. třída, 7. 12. - 11. 12. 2020 – ve škole IX. třída a VIII. třída

 

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, ale počet hodin v rozvrhu bude dodržen.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je -li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 

Školní družina:

Je v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Z personálních důvodů nebude zřejmě možné zajistit školní družinu pro žáky IV. a V. třídy.

 Stravování:

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Mgr. Olga Diessnerová

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu