ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Zápis do mateřské školy

06.05.2011 11:18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA STANOVUJE PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM

podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

12. května 2011 od 12. 00 do 16. 00 hodin

 Zápis bude probíhat v budově mateřské školy. Do MŠ se přijímají zpravidla děti od 3 do 6 let podle kritérií stanovených ředitelkou školy.

 S sebou:

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost

 Žádost o přijetí si lze v mateřské škole předem vyzvednout  nebo stáhnout na www.zsdpou.cz

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit v den zápisu, je nutné domluvit si náhradní termín -  i telefonicky: 412 397 227.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu