ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Poskytování poradenských služeb

Výchovné poradenství
Činnosti  výchovného poradce na naší škole Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem, případně s individuálním výchovným plánem zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podílí se na sestavování IVP pro
Poskytování poradenských služeb
Poskytování poradenských služeb školní rok 2017/2018: Mgr. Olga Diessnerová - ředitelka školy, kariérová poradkyně Mgr. Zdeňka Kramerová - výchovná poradkyně Mgr. Pavel Kramer – školní metodik prevence Mgr. Iva Marková – externí speciální pedagog, Mgr. Jiřina Jirmanová – náprava řeči   VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. § 7 Škola (1) Ředitel základní, střední a vy
Školní metodik prevence
Školní metodik prevence – jeho nabídka na webových stránkách školy Co je mou náplní? Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu Spolupracuji s učiteli Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasn

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu