ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
24.01.2020

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se konalo třetí kolo soutěže DUHA. Tentokrát jsme jeli až do Varnsdorfu na zimní stadion. Základní škola Varnsdorf připravila pro soutěžící 3 disciplíny: „opičí“ dráhu, závodní okruh a turnaj v hokeji. Disciplín se zúčastnili tito žáci: Tereza Pavlovičová, Petra Vlasáková, Alena Čáchová, Jirka Kramer, Tomáš Jírovský a Marie Salabová. Naši soutěžící se velmi snažili a tak …

Zobrazit celý článek


23.01.2020

Vánoce, vánoce odcházejí, a tak nám nastal opět čas prohlídky betléma. Tentokrát jsme vyrazili ze třídou Sluníček ne do našeho místního kostela, ale linkovým autobusem do Rumburka. V muzeu jsme měli možnost prohlédnout si betlémů hned několik – např. keramické, dřevěné, papírové, z kukuřičného šustí, z perníku, od dětí i dospěláků. Nechyběl ani historický, sto let starý. Na závěr se pak děti zapoj…

Zobrazit celý článek


Poskytování poradenských služeb

Výchovné poradenství
Činnosti  výchovného poradce na naší škole Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem, případně s individuálním výchovným plánem zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podílí se na sestavování IVP pro
Poskytování poradenských služeb
Poskytování poradenských služeb školní rok 2017/2018: Mgr. Olga Diessnerová - ředitelka školy, kariérová poradkyně Mgr. Zdeňka Kramerová - výchovná poradkyně Mgr. Pavel Kramer – školní metodik prevence Mgr. Iva Marková – externí speciální pedagog, Mgr. Jiřina Jirmanová – náprava řeči   VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. § 7 Škola (1) Ředitel základní, střední a vy
Školní metodik prevence
Školní metodik prevence – jeho nabídka na webových stránkách školy Co je mou náplní? Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu Spolupracuji s učiteli Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasn

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu