ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Projekty

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace

 je realizátorem projektů:

1. Rozvoj vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolní Poustevna–Šablony pro školu

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005141

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV

 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Výzva č. 02_15_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 Výčet aktivit projektu pro MŠ:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – čtenářská pregramotnost,

matematická pregramotnost, inkluze

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Výčet aktivit projektu pro ZŠ:

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – čtenářská gramotnost,

 matematická gramotnost

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 32 hodin – inkluze

II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 56 hodin – cizí jazyky

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 8. 2019
Výše finanční podpory: 832 332,- Kč

 

 

2. Zapojení ZŠ do evropských projektů:

Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je dlouhodobě zapojena do programu Školní mléko, jehož hlavním realizátorem v České republice je Laktea, o.p.s.  Je to součást evropského programu Mléko do škol, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým žákům a studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Mléko do škol - plakát – viz. níže

Od září 2017 mají žáci neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc.

                                         

Kromě mléka a mléčných výrobků mají žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd, nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma.

 

Naše škola uzavřela smlouvu s dodavatelem ovoce a zeleniny

Bovys s.r.o.

 

 

 

  

Žáci naší školy sportují v rámci Sazka Olympijského víceboje.

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu