ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
24.01.2020

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se konalo třetí kolo soutěže DUHA. Tentokrát jsme jeli až do Varnsdorfu na zimní stadion. Základní škola Varnsdorf připravila pro soutěžící 3 disciplíny: „opičí“ dráhu, závodní okruh a turnaj v hokeji. Disciplín se zúčastnili tito žáci: Tereza Pavlovičová, Petra Vlasáková, Alena Čáchová, Jirka Kramer, Tomáš Jírovský a Marie Salabová. Naši soutěžící se velmi snažili a tak …

Zobrazit celý článek


23.01.2020

Vánoce, vánoce odcházejí, a tak nám nastal opět čas prohlídky betléma. Tentokrát jsme vyrazili ze třídou Sluníček ne do našeho místního kostela, ale linkovým autobusem do Rumburka. V muzeu jsme měli možnost prohlédnout si betlémů hned několik – např. keramické, dřevěné, papírové, z kukuřičného šustí, z perníku, od dětí i dospěláků. Nechyběl ani historický, sto let starý. Na závěr se pak děti zapoj…

Zobrazit celý článek


Projekty

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace

 je realizátorem projektů:

1. Rozvoj vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolní Poustevna–Šablony pro školu

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005141

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV

 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Výzva č. 02_15_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 Výčet aktivit projektu pro MŠ:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – čtenářská pregramotnost,

matematická pregramotnost, inkluze

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Výčet aktivit projektu pro ZŠ:

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – čtenářská gramotnost,

 matematická gramotnost

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 32 hodin – inkluze

II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 56 hodin – cizí jazyky

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 8. 2019
Výše finanční podpory: 832 332,- Kč

 

 

2. Zapojení ZŠ do evropských projektů:

Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je dlouhodobě zapojena do programu Školní mléko, jehož hlavním realizátorem v České republice je Laktea, o.p.s.  Je to součást evropského programu Mléko do škol, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým žákům a studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Mléko do škol - plakát – viz. níže

Od září 2017 mají žáci neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc.

                                         

Kromě mléka a mléčných výrobků mají žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd, nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma.

 

Naše škola uzavřela smlouvu s dodavatelem ovoce a zeleniny

Bovys s.r.o.

 

 

 

  

Žáci naší školy sportují v rámci Sazka Olympijského víceboje.

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu