ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Školní akce

Škola se pravidelně zúčastňuje sportovních turnajů v rámci Šluknovské ligy (fotbal, přehazovaná, košíková, florbal, vybíjená, lehká atletika).


Pro žáky druhého stupně každý rok organizuje mezitřídní turnaj - chlapci soutěží ve fotbale, děvčata ve vybíjené.
Tradiční celoroční akcí, které se zúčastňují žáci školy, je soutěž Duha. Jde o soutěž sedmých tříd základních škol Šluknovského výběžku, ve které si žáci měří síly v zajímavých disciplínách, ať přírodovědných, matematických, fyzikálních, nebo výtvarných, či sportovních. 

Velmi oblíbené jsou tak zvané noci s Andersenem, noci, kdy děti z MŠ i ZŠ tráví celou noc ve škole. Před spaním je věnován velký prostor pohádkám a hrám.


Pro děti třetích a čtvrtých tříd a mateřské školy organizuje škola plavecký výcvik, pravidelně se pořádají tematické zájezdy, exkurze, připravují se pravidelné projektové dny,školní akademie, pokračuje spolupráce se ZŠ ve městě Sebnitz.


Vánoční náladu  umocňuje jeden z prosincových dnů, který je celý věnován kucení a přípravě vlastního programu. Z výrobků pak žáci připraví výstavu, kterou zpestří svými vystoupeními. Obdobná akce se opakuje i před Velikonocemi.

Na obou stupních probíhají evropské projekty "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol"..

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu