ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
24.01.2020

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se konalo třetí kolo soutěže DUHA. Tentokrát jsme jeli až do Varnsdorfu na zimní stadion. Základní škola Varnsdorf připravila pro soutěžící 3 disciplíny: „opičí“ dráhu, závodní okruh a turnaj v hokeji. Disciplín se zúčastnili tito žáci: Tereza Pavlovičová, Petra Vlasáková, Alena Čáchová, Jirka Kramer, Tomáš Jírovský a Marie Salabová. Naši soutěžící se velmi snažili a tak …

Zobrazit celý článek


23.01.2020

Vánoce, vánoce odcházejí, a tak nám nastal opět čas prohlídky betléma. Tentokrát jsme vyrazili ze třídou Sluníček ne do našeho místního kostela, ale linkovým autobusem do Rumburka. V muzeu jsme měli možnost prohlédnout si betlémů hned několik – např. keramické, dřevěné, papírové, z kukuřičného šustí, z perníku, od dětí i dospěláků. Nechyběl ani historický, sto let starý. Na závěr se pak děti zapoj…

Zobrazit celý článek


Školská rada

Zřizuje ji dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. zřizovatel.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí rodiče jako zákonní zástupci nezletilých žáků.

Funkční období členů školské rady je tříleté.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Na ZŠ a MŠ Dolní Poustevna  byla ustavena s účinností od od 1. září 2005 a je devítičlenná.

Složení školské rady ve třetím volebním období:

zástupci rodičů: Bareš Jan, Koubková Kateřina, Hauser Zdeněk

zástupci města: Bednářová Zuzana, Malá Iveta, Ing. Šulcová Zděnka

zástupci školy: Mgr. Králová Marcela, Mgr. Kramer Pavel, Mgr. Rožánková Blanka

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠR

Činnost školské rady ve školním roce 2014/2015

Činnost školské rady ve školním roce 2015/2016

Činnost školské rady ve školním roce 2016/2017

Činnost školské rady ve školním roce 2017/2018

Činnost školské rady ve školním roce 2018/2019

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu