ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Školská rada

Zřizuje ji dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. zřizovatel.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí rodiče jako zákonní zástupci nezletilých žáků.

Funkční období členů školské rady je tříleté.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Na ZŠ a MŠ Dolní Poustevna  byla ustavena s účinností od od 1. září 2005 a je devítičlenná.

Složení školské rady ve třetím volebním období:

zástupci rodičů: Bareš Jan, Koubková Kateřina, Hauser Zdeněk

zástupci města: Bednářová Zuzana, Malá Iveta, Ing. Šulcová Zděnka

zástupci školy: Mgr. Králová Marcela, Mgr. Kramer Pavel, Mgr. Rožánková Blanka

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠR

Činnost školské rady ve školním roce 2014/2015

Činnost školské rady ve školním roce 2015/2016

Činnost školské rady ve školním roce 2016/2017

Činnost školské rady ve školním roce 2017/2018

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu