ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 40782 Dolní Poustevna
27.06.2019

Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, následovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunu…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Svátek dětí oslavili žáci 2. třídy ve sportovní hale, kam byli pozváni třídní učitelkou. V sobotu 1. června se v ranních hodinách všichni sešli před školou 1. stupně a natěšení na pohybové hry a soutěže vyrazili k hale. Smyslem společně stráveného dopoledne byla ale prvořadá zábava, radost z pohybu, utužení kolektivu a vytvoření pevnějších vazeb ve třídě. Mgr. Jana Bryndová

Zobrazit celý článek


Zaměstnanci

Ředitelka školy:

Mgr. Olga DIESSNEROVÁ, kariérová poradkyně (reditel@zsdpou.cz)

 

Zástupkyně ŘŠ:

Mgr. Marcela KRÁLOVÁ (zastupce@zsdpou.cz)

 

Třídní učitelé:

1. stupeň

I. tř. Jana VOMÁČKOVÁ (vomackova@zsdpou.cz)

II. tř. Mgr. Jana BRYNDOVÁ, koordinátor ŠVP pro 1. stupeň (bryndova.j@zsdpou.cz),

III. tř. Vlasta ZBOŘILOVÁ (zborilova.v@zsdpou.cz)

IV. tř. Hana TESAŘÍKOVÁ (tesarikova.h@zsdpou.cz)

V. tř. Jaroslava KORBELOVÁ (korbelova.j@zsdpou.cz)

2. stupeň

VI. tř. Mgr. Pavel KRAMER, metodik prevence (kramer.p@zsdpou.cz)

VII. tř. Mgr. Zdeňka KRAMEROVÁ, výchovná poradkyně (kramerova.z@zsdpou.cz)

VIII. tř. Bc. Dana TOBIŠKOVÁ, koordinátor ŠVP pro 2. stupeň (tobiskova.d@zsdpou.cz)

IX. tř. Ivana BÍLKOVÁ, správce webu (bilkova.i@zsdpou.cz)

Další pedagogičtí pracovníci:

Ing. Anna VALÁŠKOVÁ (valaskova.a@zsdpou.cz)

Lenka MITOŠINKOVÁ (mitosinkova.l@zsdpou.cz)

Simona KOLDANOVÁ (koldanova.s@zsdpou.cz)

Mgr. Iva MARKOVÁ - externí speciální pedagog

Petra KALČÍKOVÁ dipl. um. - hudební výchova

Vychovatelky:

Věra MADUNICKÁ (madunicka.v@zsdpou.cz)

Kateřina VODÁKOVÁ (vodakova.k@zsdpou.cz)

 

Asistentky pedagoga:

Kateřina VODÁKOVÁ - školní asistent

Eva BUCKOVÁ (buckova.e@zsdpou.cz)

Katarína LUDVÍKOVÁ (ludvikova.k@zsdpou.cz)

 

Správní zaměstnanci:

Jan PROCHÁZKA - vedoucí správních zaměstnanců

Marcela MEINHARDTOVÁ, Radka STAVOVSKÁ - uklízečky na 1. stupni

Dagmar FINKEROVÁ, Jaroslava KAITMANOVÁ   - uklízečky na 2. stupni

 

Ekonomka školy:

Jitka RAICHARTOVÁ (ekonom@zsdpou.cz)

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu